Ambulant Team As
Ambulant Team As
Ambulant Team As
Ambulant Team As
Ambulant Team As

Velkommen til Ambulant Team As

 

Ambulant Team AS er et firma som skal kunne tilby bistand og hjelp til barn og unge som faller mellom alle stoler i det etablerte helsesystemet, og vi vil b.l.a kunne tilby Miljøterapeutisk arbeid inn mot brukere. Vår spesialitet er å skreddersy tjenesten opp i mot den enkeltes behov. Vi har lang erfaring innen dette feltet og vår styrke er å se muligheter i stedet for begrensninger.

 

Vårt spesialfelt er å skreddersy tilbud opp i mot behov som brukeren har. Primært så er målgruppen vår mellom 6 år – 25+ år, men vi bistår selvsagt  også yngre og eldre enn målgruppen vår etter behov. Vi ser det som viktig å være fleksible og kunne gi en stor variasjon, samtidig som vi gir god kvalitet i vårt tilbud.

 

  • Vi har spesialisert oss i å skreddersy alle våre tjenester opp i mot behov som det enkelte individ eller familie har.
  • Vi tar sikte på å være en ambulant tjeneste som rykker ut til der den enkelte befinner seg.
  • Vi kan tilby langsiktig oppfølging i alle saker.
  • Vi har dyktige samarbeidspartnere slik at vi kan tilby en helhetlig tjeneste
  • Tjenesten omfatter både tilbud til private, bedrifter og til det offentlige.

 

Ring oss eller send en mail og hør om hva kan vi gjøre for deg eller dere.