Over mange år har vi erfart at det er svært krevende å stå alene i møte med det offentlige hjelpeapparatet. Vi opplever også at i mange tilfeller er det behov for hjelp av flere tjenesteytere og at samarbeidet disse imellom fungerer til tider svært dårlig. Vi tror på muligheter for tverrfaglig samarbeid imellom de ulike aktørene, vi bidrar med å sikre godt og riktig samarbeid der DU blir tatt på alvor.

 

  • Vi bistår med kommunikasjon og forhandlinger i barnevernssaker, barnefordelingssaker. Herunder blant annet utarbeidelse av samværsavtaler.
  • Vi bistår deg/dere i møte med Barnevern, PPT – tjenesten, Skole, BUP, NAV osv.
  • Vi bistår med kartlegging og utarbeidelse av Individuell plan.
  • Vi bistår med formidling av ekstern nødvendig kompetanse (eks: Spesialist, advokat osv)
  • Vi tilbyr rådgivning og veiledning av feks: enkelt individ, foreldre, familier osv.

 

Send oss en mail eller ring oss og vi vil kunne tilby skreddersydde løsninger for dine behov.