Velkommen til Ambulant Team As

Ambulant Team AS er et firma som skal kunne tilby bistand og hjelp til barn og unge som faller mellom alle stoler i det etablerte helsesystemet, og har i hovedsak drevet Miljøterapeutisk arbeid ut mot brukere. Vår spesialitet er å skreddersy tjenesten opp i mot den enkeltes behov. Vi har lang erfaring innen dette feltet og vår styrke er å se muligheter i stedet for begrensninger.

 

Vårt spesialfelt er å skreddersy tilbud opp i mot behov som brukeren har. Primært så er målgruppen vår mellom 6 år – 25+ år, men vi bistår selvsagt  også yngre og eldre enn målgruppen vår etter behov. Vi ser det som viktig å være fleksible og kunne gi en stor variasjon, samtidig som vi gir god kvalitet i vårt tilbud.

 

    • Vi har spesialisert oss i å skreddersy alle våre tjenester opp i mot behov som det enkelte individ eller familie har.
    • Vi tar sikte på å være en ambulant tjeneste som rykker ut til der den enkelte befinner seg.
    • Vi kan tilby langsiktig oppfølging i alle saker.
    • Tjenesten omfatter både tilbud til private, bedrifter og til det offentlige.

 

Ring oss eller send en mail og hør om hva kan vi gjøre for deg eller dere.