Ambulantteam AS er et firma som skal kunne tilby bistand og hjelp til barn og unge som faller mellom alle stoler i det etablerte helsesystemet, og har i hovedsak drevet Miljøterapeutisk arbeid ut mot brukere. Vår spesialitet er å skreddersy tjenesten opp i mot den enkeltes behov. Vi har lang erfaring innen dette feltet og vår styrke er å se muligheter i stedet for begrensninger.

Daglig Leder, Tore Sveum:

  • Daglig leder for foreningen Stopp Mobbingen
  • Daglig leder for firmaet Støttespilleren
  • Foredragsholder i psykososialt miljø
  • Mange års erfaring med å skreddersy løsninger for personer med komplekse utfodringer
  • Mange års erfaring fra arbeid med barn og voksne med atferdsutfodringer

Sammen har vi et stort nettverk som vil bli et av landets beste til å håndtere både akutte situasjoner, samt skreddersy oppfølging, omsorg og behandling for barn og unge som i dag faller imellom alle stoler i behandlings og hjelpesystemet.

Vi yter bistand til både private, bedrifter og offentlige oppdragsgivere.