Definisjon på omsorg handler om blant annet hvordan man kan forstå og møte ulike menneskers virkelighet, på en måte som oppleves god og trygg for dem. Omsorg handler ut i fra å forstå grunnen, og forstå de bakenforliggende årsaker til menneskers atferd og handle ut ifra dette.

 

Alle har rett til likeverdig omsorg og behandling, men skal behandles som individ. Personlighet og opplevelse av behov er ofte ulikt, og derfor må omsorgen tilpasses den enkelte. Vi ser et økende behovet for å skreddersy tilbud opp i mot den enkelte ut i fra et helhetsperspektiv.

 

  • Vi gir rådgivning og veiledning
  • Vi bidrar i utarbeidelse og koordinering av ulike behov den enkelte har
  • Vi bidrar til å styrke foreldrenes omsorgs kompetanse ved støtte, rådgivning og veiledning
  • Vi styrker de pårørendes rolle
  • Vi er under utarbeidelse med å tilby:  avlasting av barn og ungdom, samt akuttplassering for barn og unge

 

Send oss en mail eller ring oss og vi vil kunne tilby skreddersydde løsninger for dine behov.