Når et menneske ønsker å utvikle seg , kan det være vanskelig å vite hvor man holder fokuset. Vellykkethet og fasade har blitt så viktig for mange, at ensomhet har blitt skambelagt og et tabuområde.

Dersom du av ulike grunner føler at du ikke passer inn – kanskje fordi du er introvert, kanskje fordi du tar utradisjonelle valg, eller fordi du sliter med å finne likesinnede eller har vansker med å finne din plass her i verden, at du føler at du ikke er en del av fellesskapet, eller av andre grunner – kan vi tilby b.l.a samtaleterapi.

Mange opplever at det å være introvert i en ekstrovert verden kan føre med seg mange utfodringer. Og mange opplever å være høysensitive og føle at de ikke passer inn. De trenger gjerne bistand til å se verden i ulike perspektiver for så å finne sin vei. De trenger gjerne noen å snakke med som man kan stole på og ha tillit til.