Barns utvikling viser oss tydelig at nære og gjensidige relasjoner til trygge omsorgspersoner er vesentlig for en god og positiv personlighetsutvikling. Ikke alle barn har fått denne muligheten og utvikler ulike tilknyttnigsforstyrrelser.  Langtidsundersøkelser indikerer sammenheng mellom usikker tilknyttning i barndommen og personlighetsforstyrrlese hos ungdom og voksne.

Vi jobber med å skape en trygg tilknyttning. Der vi viser åpenhet i forhold til betydningen av følelser, regulering og tilpassning av følelser til situasjonen både for egne og andres behov. Grunnleggende for all kommunikasjon er tillit.