En stor andel av barn og unge, sliter med stress (Posttraumatisk stress) på grunn av vold, mobbing eller seksuelle overgrep. Vi mener at kombinasjonen av effektiv terapi og god relasjon mellom terapeuten og barnet er avgjørende for hvor vellykket man opplever samtalene.

Personer som har traumelidelser har ofte problemer med: affektregulering, endring i oppmerksomhet, hukommelse og bevissthet (dissosiasjon), endring i selvoppfattelse, evne til å ha tillit i relasjoner, holdningsendringer, integrering av overgriperens meningssystem, somatisering og medisinske problemer. Det som er typisk for traumelidelser er at de veksler mellom gjennopplevelser og overveldelse, samt frakobling og unngåelse av alt som handler eller minner om traumet.

Traumefokuserte terapisamtaler fører til en positiv endring og våre tjenester blir skreddersydd etter individets behov.